YASAL DEFTER KAPANIŞ TASDİKLERİ HAKKINDA HATIRLATMA

KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER  :

 

A - ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ 

 

  • Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler

 

Anonim şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile kooperatiflerin tutmak zorunda oldukları Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap döneminin ilk ayı sonuna ( 31.01.2015 tarihine ) kadar yapılması gerekir.

 

  • Limited Şirketler

 

Limited şirketler tarafından tutulmakta olan Müdürler Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna (31.01.2015 tarihine) kadar yapılması zorunludur. Ancak; Limited şirketlerin, müdürler kurulu karar defteri tutmaları zorunlu değildir.

 

B - YEVMİYE DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ

 

  • Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler

 

Gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın her tacir bir önceki yıl kullanmış olduğu YEVMİYE DEFTERİNİN kapanış tasdikini en geç 30.06.2015 tarihine kadar yaptırmak zorundadır.

 

Paylaş

Yorum Yaz