Danışmanlık Hizmetleri

 • Gerçek kişilerin vergilendirilmesine ilişkin danışmanlık hizmetleri
 • Sürekli vergi danışmanlığı
 • Transfer fiyatlandırması danışmanlık hizmeti
 • Yabancı Sermaye Mevzuatına ilişkin hizmetler
 • Şirket devir ve birleşmeleri ile hisse devir işlemleri konusundaki danışmanlık   hizmetleri,
 • Sermaye Piyasası, Enerji Piyasası Üst Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Üst Kurulu Mevzuatı çerçevesinde yönlendirmeler yapmak,
 • Bankacılık ve finans uygulamaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri
 • Mevzuatta yapılan değişiklikler ile önemli hatırlatmaların “Vergi Sirküleri ” ile duyurulması,
 • Vergisel Teşvikler, İstisna ve Muafiyet Hizmetleri Serbest Bölgeler Uygulama Hizmetleri
 • Teknoparklar ve Ar-Ge İndirimleri Danışmanlığı
 • Revizyon Hizmetleri
 • Yabancı Şirketlere Mali Danışmanlık Hizmetleri
 • TÜBİTAK, Avrupa Birliği Kaynaklı Ar-Ge Harcamalarının Tasdik Hizmetleri
 • İş Mevzuatı, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, Yatırım Teşvik Mevzuatı Danışmanlıkları
 • Lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik vb. sözleşmeler ile hisse devir sözleşmeleri ve uluslararası sözleşmelerin vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi

İletişime Geç