Diğer Denetim Hizmetlerimiz

  • İç Denetim  Sisteminin Kurulması (İç Kontrol, Risk Yönetimi, Kurumsal Yönetim)
  • Finansal Denetimler
  • Mevzuata Uygunluk Denetimleri
  • Kontrol Güvence Denetimleri
  • Muhasebe sistemi iç kontrol sistemlerine yönelik denetim hizmetleri
  • Revizyon Denetimleri:

Düzenli olarak yapılan revizyon (vergi denetim) çalışmalarının sonuçları, hazırlanan raporlarla yönetime bildirilir. Vergi revizyon çalışmaları, vergi ve muhasebe uygulamalarının ilgili mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ile vergi mükelleflerinin durumuna uygun vergi planlaması araçlarının belirlenmesini içerir. Buna ilave olarak, başta vergi mevzuatı olmak üzere diğer ilgili mevzuat alanlarındaki değişiklikler hazırlanan sirkülerler ve açıklamalı sirküler raporlar vasıtasıyla düzenli olarak müşterilerimize posta veya e-mail yoluyla ulaştırılır.

  • Risk, Kontrol ve İç Denetim Hizmetleri
  • İç Denetim Hizmetleri
  • İç Kontrol Hizmetleri
  • Kurumsal Risk Yönetimi Hizmetleri

 

İletişime Geç