Diğer Hizmetler

  • İç kaynakların sermayeye eklenmesi tasdiki
  • Sermaye artışının tespiti raporları düzenlenmesi
  • Dernek, tesis, vakıf ve benzeri kurumların muafiyet ve istisna ve hesaplarının tasdiki işlemleri
  • Kredilere ilişkin tespit işlemleri
  • Mali tabloların uygunluğu ve hasılat tespiti
  • Teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketlerinin ve organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
  • Stok değerlemesi

İletişime Geç