Hukuk Danışmanlığı

 • Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku Alanlarında Danışmanlık 
 • Şirket, Şube ve İrtibat Bürosu Kuruluşları 
 • Şirket Yeniden Yapılandırma Projelerinde Danışmanlık 
     – Birleşme & Devralmalar 
     – Tam Bölünme 
     – Kısmi Bölünme 
     – Tür Değişikliği 
 • Türk Ticaret Kanunu’na Uyum Danışmanlığı 
 • Ticaret Hukuku Sözleşmeleri Danışmanlığı 
 • Şirket Ticaret Sicil İşlemleri ve Prosedürleri 
 • Vergi ihtilaf ve çözüm davaları
 • Dava dosyalarının incelenmesi ve mevcut durumun raporlanması

İletişime Geç