Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri

  • Beyanname Hazırlama destek hizmetleri
  • Bordro Hizmetleri 
  • Sosyal Güvenlik Kurumu ve İş Kanunu Gereği işlemler ve Bildirgeler 
  • Yönetim Raporlamaları ve Diğer Özel Amaçlı Finansal Yönetim Raporlamaları 
  • Muhasebe ve Muhasebe Sistemleri Danışmanlığı 
  • Şirket Kuruluş Ticaret Sicil İşlemleri ve Prosedürleri 
  • Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı 

İletişime Geç