Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Hizmetleri

  • İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında sürekli danışmanlık hizmetleri 
  • Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri ile işyeri iç yönetmeliklerinin hazırlanmasına ilişkin hizmetler 
  • Özlük dosyalarının hazırlanmasına ve denetlenmesine ilişkin hizmetler 
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin danışmanlık hizmetleri 
  • İşyeri tescili ile devir ve birleşmelerine ve işyerlerinin kapatılmasına ilişkin hizmetler 
  • Asgari işçilik ve uzlaşma konularına ilişkin danışmanlık ve ön denetim hizmetleri 
  • İstihdam teşvikleri konusunda danışmanlık hizmetleri 

İletişime Geç